Státnice

Image

Složení státnic


Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a složením státní závěrečné zkoušky. Absolvent studia může používat titul Bakalář, Bc.


Obhajoba z povinných předmětů

  • Potravinářská technologie a biotechnologie
  • Potravinářská biochemie a mikrobiologie

Obhajoba z volitelného předmětu


  • Volitelný předmět dle výběru

Obhajoba bakalářské práce


  • obhajoba práce před komisí

Vybrané důležité termíny


Mezní termín pro vkládání podkladů bakalářských prací do IS/STAG (studenti 2. ročníku bakalářského studia)

30. 8. 2017

Mezní termín pro úpravu vložených podkladů diplomových a bakalářských prací v IS/STAG (studenti 3. ročníku bakalářského studia)

2. 2. 2018

Přihlášení přes IS/STAG na předměty státní závěrečné zkoušky – bakalářské studium

17. 4. 2018 – 11. 5. 2018

Odevzdávání bakalářských prací (mezní termín)

3. 5. 2018

Státní závěrečné zkoušky studia v kombinované a prezenční formě

11. 6. – 14. 6. 2018

Promoce

18. 7. – 19. 7. 2018Organizace státnicDalší důležité odkazy