Harmonogram školního roku

Důležité termíny ve školním roce 2023/2024Zimní období

Zahájení školního roku

4. 9. 2023

Školní výuka z zimním období

11. 9. 2023 – 5. 1. 2024

Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria za školní rok 2022/2023

pátek 15. 9. 2023

Zápis studentů do 1. ročníku

Zápis studentů do 2. a 3. ročníku

středa 15. 9. 2023 (kancelář školy)

Platba školného 1500,- Kč

nejpozději do 15.10. za zimní období (kancelář školy nebo na účet 8323630257/0100)

Zkouškové období (3 týdny)

8. 1. – 26. 1. 2024

Mezní termín pro získání zápočtů

do 31. 1. 2024

Letní období

Školní výuka 1. a 2. ročník

5. 2. – 24. 5. 2024

Platba školného 1500,- Kč

nejpozději do 15.2. za letní období (kancelář školy nebo na účet 8323630257/0100)

Zkouškové období (3 týdny) 1. a 2. ročník

Zkouškové období (3 týdny) 3. ročník

27. 5. – 14. 6. 2024

Absolutorium

Odevzdání absolventské práce

do 24. 5. 2024

Příprava na absolutorium (1 týden)

17.6. - 21. 6. 2024

Řádný termín absolutoria

24.6. - 28. 6. 2024

Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria

13. 9. 2024

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025


1. kolo

středa 19. 6. 2024

přihlášky do 31. 5. 2024

2. kolo

středa 21. 8. 2024

přihlášky do 31. 7. 2024

1. kolo

středa 23. 6. 2021

přihlášky do 31. 5. 2021

2. kolo

středa 25. 8. 2021

přihlášky do 31. 7. 2021