Harmonogram školního roku

Důležité termíny ve školním roce 2020/2021


Zimní období

Zahájení školního roku

1. 9. 2020

Školní výuka

7. 9. 2020 – 8. 1. 2021

Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria za školní rok 2019/2020

pátek 11. 9. 2020

Zápis studentů do 1. ročníku

středa 23. 9. 2020 (kancelář školy)

Zápis studentů do 2. ročníku

středa 16. 9. 2020 (kancelář školy)

Platba školného 1500,- Kč

nejpozději do 15.10. za zimní období (kancelář školy nebo na účet 8323630257/0100)

Zkouškové období (3 týdny)

11. 1. – 29. 1. 2021

Zimní opravný a náhradní termín absolutoria za školní rok 2019/2020

pátek 8. 1. 2021

Mezní termín pro získání zápočtů

29. 1. 2021

Letní období

Školní výuka 1. a 2. ročník

1. 2. – 28. 5. 2021

Platba školného 1500,- Kč

nejpozději do 15.2. za letní období (kancelář školy nebo na účet 8323630257/0100)

Zkouškové období (3 týdny) 1. a 2. ročník

31. 5. – 18. 6. 2021

Zkouškové období (3 týdny) 3. ročník

17. 5. – 4. 6. 2021

Absolutorium

Odevzdání absolventské práce

do 14. 5. 2021

Příprava na absolutorium (1 týden)

7.6. - 11. 6. 2021

Řádný termín absolutoria

14.6. - 18. 6. 2021

Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria

17. 9. 2021


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022


1. kolo

středa 23. 6. 2021

přihlášky do 31. 5. 2021

2. kolo

středa 25. 8. 2021

přihlášky do 31. 7. 2021

1. kolo

středa 23. 6. 2021

přihlášky do 31. 5. 2021

2. kolo

středa 25. 8. 2021

přihlášky do 31. 7. 2021