Harmonogram školního roku

Důležité termíny ve školním roce 2022/2023


Zimní období

Zahájení školního roku

1. 9. 2022

Školní výuka

5. 9. 2022 – 6. 1. 2023

Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria za školní rok 2021/2022

pátek 9. 9. 2022

Zápis studentů do 1. ročníku

středa 21. 9. 2022 (kancelář školy)

Zápis studentů do 2. a 3. ročníku

středa 14. 9. 2022 (kancelář školy)

Platba školného 1500,- Kč

nejpozději do 15.10. za zimní období (kancelář školy nebo na účet 8323630257/0100)

Zkouškové období (3 týdny)

9. 1. – 27. 1. 2023

Zimní opravný a náhradní termín absolutoria za školní rok 2021/2022

pátek 6.1. 2023

Mezní termín pro získání zápočtů

27. 1. 2023

Letní období

Školní výuka 1. a 2. ročník

30. 1. – 26. 5. 2023

Platba školného 1500,- Kč

nejpozději do 15.2. za letní období (kancelář školy nebo na účet 8323630257/0100)

Zkouškové období (3 týdny) 1. a 2. ročník

29. 5. – 16. 6. 2023

Zkouškové období (3 týdny) 3. ročník

22. 5. – 6. 6. 2023

Absolutorium

Odevzdání absolventské práce

do 19. 5. 2023

Příprava na absolutorium (1 týden)

12.6. - 16. 6. 2023

Řádný termín absolutoria

19.6. - 23. 6. 2023

Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria

15. 9. 2023


Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024


1. kolo

středa 21. 6. 2023

přihlášky do 31. 5. 2023

2. kolo

středa 23. 8. 2023

přihlášky do 31. 7. 2023

1. kolo

středa 23. 6. 2021

přihlášky do 31. 5. 2021

2. kolo

středa 25. 8. 2021

přihlášky do 31. 7. 2021