Harmonogram školního roku

Důležité termíny ve školním roce 2018/2019


Zimní období

Zahájení školního roku

2. 9. 2019

Školní výuka

9. 9. 2018 – 3. 1. 2020

Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria za školní rok 2018/2019

pátek 13. 9. 2019

Zápis studentů do 1. ročníku

středa 25. 9. 2019 (kancelář školy)

Zápis studentů do 2. ročníku

středa 11. 9. 2019 (kancelář školy)

Platba školného 1500,- Kč

nejpozději do 15.10. za zimní období (kancelář školy nebo na účet 8323630257/0100)

Zkouškové období (3 týdny)

6. 1. – 24. 1. 2020

Zimní opravný a náhradní termín absolutoria za školní rok 2018/2019

pátek 10. 1. 2020

Mezní termín pro získání zápočtů

24. 1. 2020

Letní období

Školní výuka 1. a 2. ročník

3. 2. – 22. 5. 2020

Platba školného 1500,- Kč

nejpozději do 15.2. za letní období (kancelář školy nebo na účet 8323630257/0100)

Zkouškové období (3 týdny) 1. a 2. ročník

25. 5. – 12. 6. 2020

Absolutorium

Odevzdání absolventské práce

do 15. 5. 2020

Příprava na absolutorium (1 týden)

8.6. - 12. 6. 2019

Řádný termín absolutoria

15.6. - 19. 6. 2020

Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria

11. 9. 2020


Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020


1. kolo

středa 26. 6. 2019

přihlášky do 31. 5. 2019

2. kolo

středa 28. 8. 2019

přihlášky do 31. 7. 2019