Harmonogram školního roku

Důležité termíny ve školním roce 2021/2022


Zimní období

Zahájení školního roku

1. 9. 2021

Školní výuka

6. 9. 202 – 7. 1. 2022

Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria za školní rok 2020/2021

pátek 17. 9. 2021

Zápis studentů do 1. ročníku

středa 22. 9. 2021 (kancelář školy)

Zápis studentů do 2. ročníku

středa 15. 9. 2021 (kancelář školy)

Platba školného 1500,- Kč

nejpozději do 15.10. za zimní období (kancelář školy nebo na účet 8323630257/0100)

Zkouškové období (3 týdny)

10. 1. – 28. 1. 2022

Zimní opravný a náhradní termín absolutoria za školní rok 2020/2021

pátek 7. 1. 2022

Mezní termín pro získání zápočtů

28. 1. 2022

Letní období

Školní výuka 1. a 2. ročník

31. 1. – 27. 5. 2020

Platba školného 1500,- Kč

nejpozději do 15.2. za letní období (kancelář školy nebo na účet 8323630257/0100)

Zkouškové období (3 týdny) 1. a 2. ročník

30. 5. – 17. 6. 2022

Zkouškové období (3 týdny) 3. ročník

23. 5. – 10. 6. 2022

Absolutorium

Odevzdání absolventské práce

do 20. 5. 2022

Příprava na absolutorium (1 týden)

13.6. - 17. 6. 2022

Řádný termín absolutoria

20.6. - 25. 6. 2022

Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria

16. 9. 2022


Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023


1. kolo

středa 22. 6. 2022

přihlášky do 31. 5. 2022

2. kolo

středa 24. 8. 2022

přihlášky do 31. 7. 2022

1. kolo

středa 23. 6. 2021

přihlášky do 31. 5. 2021

2. kolo

středa 25. 8. 2021

přihlášky do 31. 7. 2021