Harmonogram školního roku

Důležité termíny ve školním roce 2019/2020


Zimní období

Zahájení školního roku

2. 9. 2019

Školní výuka

9. 9. 2018 – 3. 1. 2020

Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria za školní rok 2018/2019

pátek 13. 9. 2019

Zápis studentů do 1. ročníku

středa 25. 9. 2019 (kancelář školy)

Zápis studentů do 2. ročníku

středa 11. 9. 2019 (kancelář školy)

Platba školného 1500,- Kč

nejpozději do 15.10. za zimní období (kancelář školy nebo na účet 8323630257/0100)

Zkouškové období (3 týdny)

6. 1. – 24. 1. 2020

Zimní opravný a náhradní termín absolutoria za školní rok 2018/2019

pátek 10. 1. 2020

Mezní termín pro získání zápočtů

24. 1. 2020

Letní období

Školní výuka 1. a 2. ročník

3. 2. – 22. 5. 2020

Platba školného 1500,- Kč

nejpozději do 15.2. za letní období (kancelář školy nebo na účet 8323630257/0100)

Zkouškové období (3 týdny) 1. a 2. ročník

25. 5. – 12. 6. 2020

Absolutorium

Odevzdání absolventské práce

do 15. 5. 2020

Příprava na absolutorium (1 týden)

8.6. - 12. 6. 2019

Řádný termín absolutoria

15.6. - 19. 6. 2020

Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria

11. 9. 2020


Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020


1. kolo

středa 24. 6. 2020

přihlášky do 31. 5. 2020

2. kolo

středa 26. 8. 2020

přihlášky do 31. 7. 2020

1. kolo

 

středa 26. 6. 2019

 

přihlášky do 31. 5. 2019

 

2. kolo

 

středa 28. 8. 2019

 

přihlášky do 31. 7. 2019