Praxe

Jak probíhají praxe


  • PRAKTICKÁ VÝUKA

    Pravidelná cvičení ve školním poloprovozu, praxe v přilehlé mlékárně Kromilk, a.s. a dalších firmách v Kroměříži + exkurze.

  • ODBORNÉ PRAXE

    Dělí se na skupinové praxe (skupiny studentů v mlékárnách v ČR za účasti učitele) a individuální.


Jak probíhá praktická výuka

Jak probíhají odborné praxe

Organizace praxí


Analýza potravin

Technologie a hygiena potravin

Zpracování mléka