Absolutorium

Image

Složení absolutoria


Studium je bez ohledu na formu studia zakončeno absolutoriem, které se skládá ze tří částí. Absolvent obdrží certifikát Vysvědčení o absolutoriu a titul Diplomovaný specialista, DiS.


Obhajoba z odborných předmětů


 • Analýza potravin
 • Mikrobiologie potravin
 • Technologie a hygiena potravin

  Zkouška z cizího jazyka


  • Anglický/Německý jazyk

  Obhajoba absolventské práce


  • Práce může být zpracována a obhajována více studenty
  • Obhajoba může obsahovat část ověřující praktické dovednosti

   Vybrané důležité termíny


   ORGANIZACE VOŠ STUDIA (2021/2022) – ZAKONČENÍ (ABSOLUTORIUM)

   Odevzdání absolventské práce

   do 20. 5. 2022

   Příprava na absolutorium (1 týden)

   13. - 17. 6. 2022

   Řádný termín absolutoria

   20. - 25. 6. 2022

   Náhradní termín pro odevzdání absolventské práce

   do 31. 8. 2022

   Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria

   16. 9. 2022

   Zimní opravný termín absolutoria

   13. 1. 2023

   ORGANIZACE VOŠP STUDIA (2021/22) – ZAKONČENÍ (ABSOLUTORIUM)

   Odevzdání absolventské práce

   do 17. 5. 2019

   Příprava na absolutorium (1 týden)

   10. - 14. 6. 2019

   Řádný termín absolutoria

   17. - 21. 6. 2019

   Náhradní termín pro odevzdání absolventské práce

   do 30. 8. 2019

   Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria

   13. 9. 2019

   Zimní opravný termín absolutoria

   17. 1. 2020


   Stáhnout Harmonogram absolutoria 2022


   Organizace a hodnocení absolutoria