Absolutorium

Image

Složení absolutoria


Studium je bez ohledu na formu studia zakončeno absolutoriem, které se skládá ze tří částí. Absolvent obdrží certifikát Vysvědčení o absolutoriu a titul Diplomovaný specialista, DiS.


Obhajoba z odborných předmětů


 • Analýza potravin
 • Mikrobiologie potravin
 • Technologie a hygiena potravin

  Zkouška z cizího jazyka


  • Anglický/Německý jazyk

  Obhajoba absolventské práce


  • Práce může být zpracována a obhajována více studenty
  • Obhajoba může obsahovat část ověřující praktické dovednosti

  Vybrané důležité termíny


  ORGANIZACE VOŠ STUDIA (2021/2022) – ZAKONČENÍ (ABSOLUTORIUM)

  Odevzdání absolventské práce

  do 20. 5. 2022

  Příprava na absolutorium (1 týden)

  13. - 17. 6. 2022

  Řádný termín absolutoria

  20. - 25. 6. 2022

  Náhradní termín pro odevzdání absolventské práce

  do 31. 8. 2022

  Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria

  16. 9. 2022

  Zimní opravný termín absolutoria

  13. 1. 2023

  ORGANIZACE VOŠP STUDIA (2021/22) – ZAKONČENÍ (ABSOLUTORIUM)

  Odevzdání absolventské práce

  do 17. 5. 2019

  Příprava na absolutorium (1 týden)

  10. - 14. 6. 2019

  Řádný termín absolutoria

  17. - 21. 6. 2019

  Náhradní termín pro odevzdání absolventské práce

  do 30. 8. 2019

  Podzimní opravný a náhradní termín absolutoria

  13. 9. 2019

  Zimní opravný termín absolutoria

  17. 1. 2020


  Stáhnout Harmonogram absolutoria 2022


  Organizace a hodnocení absolutoria