INFORMACE PRO 2. KONZULTACI LETNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 12. – 14. 3. 2020

bastlova Aktuality, Školní akce, Úřední deska

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo vydáno dnes 10. března. Celý text této výzvy naleznete zde a zde. Na základě této skutečnosti se 2. konzultace letního období odvolává. Termín náhradní konzultace bude stanoven v nejbližším možném termínu. Budeme Vás průběžně informovat. Děkujeme za pochopení. Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž

Pokyny k platbě školného na VOŠ

Vedení školy Aktuality, Úřední deska

Vyhláška č.10/2005 o vyšším odborném vzdělávání stanovuje školám a jednotlivým oborům výši úplaty za vzdělávání („školné“). V případě potravinářských oborů je výše školného stanovena na 3000,- Kč / školní rok, tj. 1500,- Kč / semestr. Splatnost školného je definována takto: Nejpozději do 15.10. za zimní období a nejpozději do 15.2. za letní období příslušného školního roku. Nově přijatý uchazeč o …

Schválený rozpočet školy 2018 a výhled 2019-2020

Vedení školy Úřední deska

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje ředitelství školy rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtů na roky 2019 a 2020. Tento dokument byl schválen RZK dne 18. 12. 2017 a naleznete jej ZDE.

Povinné informace

zurkova Úřední deska

Název školy: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž Sídlo školy: Štěchovice 4176, 767 54 Kroměříž Kontaktní údaje: tel., fax: 573 334 936, e-mail: pospisil@potravinarska-skola.cz, www stránky: www.vos.potravinarska-skola.cz. ID datové schránky: 5aju4c3 Charakteristika školy: střední a vyšší odborná škola profilovaná do oblasti potravinářské technologie a kontroly potravin poskytuje střední odborné studium (maturita) vyšší odborné studium (absolutorium s přiznáním titulu diplomovaný specialista „DiS.“) …