Výsledková listina – 2. kolo přijímacího řízení 2018/2019 SOŠ

zurkova Aktuality

Ředitelství školy sděluje uchazečům o studium maturitních oborů, že výsledková listina 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 je uložena zde (*.pdf 240 kB). Zápisové lístky je možné odevzdávat po dobu 10 pracovních dnů na sekretariátu školy nebo je zaslat poštou. Podrobné informace k odevzdávání zápisových lístků naleznete zde (*. pdf 350 kB) Kód uchazeče naleznete v pravém horním rohu pozvánky k přijímacím zkouškám. V případě …

Povinné informace

zurkova Úřední deska

Název školy: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž Sídlo školy: Štěchovice 4176, 767 54 Kroměříž Kontaktní údaje: tel., fax: 573 334 936, e-mail: pospisil@potravinarska-skola.cz, www stránky: www.vos.potravinarska-skola.cz. ID datové schránky: 5aju4c3 Charakteristika školy: střední a vyšší odborná škola profilovaná do oblasti potravinářské technologie a kontroly potravin poskytuje střední odborné studium (maturita) vyšší odborné studium (absolutorium s přiznáním titulu diplomovaný specialista “DiS.”) …

Den Zlínského kraje

zurkova Školní akce

V sobotu 23. září se naše škola zúčastnila společně s dalšími středními školami Dne Zlínského kraje. Vzhledem k specifickému zaměření naší školy jsme pro návštěvníky připravili ukázku výroby přírodních sýrů, přípravu smetanové zmrzliny a vybraných druhů cukrovinek. Žáci školy zájemcům umožnili otestovat schopnost senzorického hodnocení potravin základními testy, a předváděli základní dovednosti mikroskopických technik. Velké uznání si vysloužily výrobky školních …

Informace pro 4. konzultaci letního období ve dnech 17. – 19.5. 2018

zurkova Aktuality

Výuka v kombinovaném studiu  pro 4. konzultaci v letním období bude zahájena ve čtvrtek 17.5.2018. Konkrétní harmonogram  naleznete zde. Rozmístění učeben pro výuku: 1. ročník_Učebna U1_přízemí 2. ročník_Učebna U2_přízemí 3. ročník_Učebna U3_přízemí 4. ročník_Učebna U5_1. patro Termíny výuky ve školním roce 2017/2018 naleznete zde. Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde. Školné ve výši 1500,- Kč za  letní období …

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2018/2019 SOŠ

zurkova Aktuality

Vzhledem k tomu, že v 1. kole přijímacího řízení nebyla naplněna plánovaná kapacita maturitních oborů naší školy, vyhlašuje ředitelství školy druhé kolo přijímacího řízení. V tomto kole se již nebudou konat jednotné testy – o přijetí rozhodují především výsledky předchozího studia na ZŠ (kritéria hodnocení tohoto studia naleznete zde, část I.Hodnocení předchozího vzdělávání). Termín doručení přihlášek pro 2. kolo – do 25. 5. 2018 (přihláška musí být na předepsaném tiskopise …

Žákovský průvodce maturitní zkouškou – jarní zkušební období 2018

zurkova Aktuality

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání právě zveřejnilo Žákovského průvodce maturitní zkouškou pro jarní zkušební období 2018. Naleznete v něm důležité informace a doporučení týkající se vlastních zkoušek, jejich hodnocení, zveřejňování výsledků a postupů při podávání žádosti o přezkum.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – 1. kolo přijímacího řízení 2018/2019 SOŠ

zurkova Aktuality

Ředitelství školy sděluje uchazečům o studium maturitních oborů, že výsledková listina 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 je uložena zde. Zápisové lístky je možné odevzdávat po dobu 10 pracovních dnů na sekretariátu školy nebo je zaslat poštou. Podrobné informace k odevzdávání zápisových lístků naleznete zde. Kód uchazeče naleznete v pravém horním rohu pozvánky k přijímacím zkouškám. V případě …