Zahájení výuky ve školním roce 2019/2020

Vedení školy Aktuality

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje, že výuka ve školním roce 2019/2020 bude pro všechny ročníky  VOŠP Kroměříž  zahájena: 9.9.2019 v 8,00 hod pro denní formu vyššího odborného studia 19.9 od 13,00 hod pro kombinovanou formu vyššího odborného vzdělávání. Těším se na setkání s Vámi ! Michal Pospíšil, ředitel VOŠP a SPŠM Kroměříž

Pokyny k platbě školného na VOŠ

Vedení školy Aktuality, Úřední deska

Vyhláška č.10/2005 o vyšším odborném vzdělávání stanovuje školám a jednotlivým oborům výši úplaty za vzdělávání (“školné”). V případě potravinářských oborů je výše školného stanovena na 3000,- Kč / školní rok, tj. 1500,- Kč / semestr. Splatnost školného je definována takto: Nejpozději do 15.10. za zimní období a nejpozději do 15.2. za letní období příslušného školního roku. Nově přijatý uchazeč o …